1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. GÜNEŞ

  4. Solar3GW'den solarda istihdamı arttırmak için öneriler

Solar3GW'den solarda istihdamı arttırmak için öneriler

Güneş enerjisi sektöründe lisanslı YEKA GES’ler ile depolamalı GES projelerinin istihdamı arttıracağı, konut uygulamalarının da istihdamı yaygınlaştıracağı belirtildi.

Solar3GW'den solarda istihdamı arttırmak için öneriler

Enerji Günlüğü - “Türkiye’de her yıl güneşte 3 GW kurulu güç” sloganıyla faaliyete geçen düşünce kuruluşu Solar3GW ‘Türkiye Güneş Enerjisi Sektöründe İstihdam raporunu açıkladı. Solar3GW Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan, raporun açıklandığı toplantının açılışında, yenilenebilir enerjiye geçiş hızlandıkça güneş, hidroelektrik ve rüzgar arasındaki kurulu güç ve buna bağlı olarak istihdam rekabetinin artacağını söyledi.

YENİ İSTİHDAM KAPISI YEKA VE DEPOLAMALI GES’LER

Yusuf Bahadır Turhan, 2015 yılından itibaren öncelikle inşaat sektöründen istihdam desteği alan güneş enerjisi sektörünün daha sonra kendi iş gücünü yetiştirdiğini anlattı. Lisanssız güneş enerji santrali yatırımlarının geçmişte olduğu gibi sektörel istihdama katkıda bulunmaya devam edeceğini belirten Turhan “Ancak bundan sonra lisanslı YEKA ve depolamalı GES projeleriyle önemli bir iş gücü talebi doğacak” dedi.

İSTİHDAM İÇİN YATIRIM ENGELLERİ KALKMALI

Solar3GW ‘Türkiye Güneş Enerjisi Sektöründe İstihdam raporunda, 2023 yılı itibarıyla güneş enerjisi sektörünün yaklaşık 37 bin kişiye istihdam sağladığı kaydediliyor. Bu sayının, kamu, dağıtım şirketleri, belediyeler ve alt yükleniciler tarafında çalışanlar da eklendiğinde, en az yüzde 10-15 daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Çalışmada, güneş enerjisi sektörünün yıldan yıla tutarlı gelişiminin sağlanmasının, yatırımların önündeki engellerin kaldırılmasına bağlı olduğu belirtiliyor. Yatırım hedeflerinin belli bir hızda gerçekleşmesiyle iş gücünün devamlılığı sağlanacağı ve niteliğinin de gelişip korunacağı vurgulanıyor.

KONUT UYGULAMALARI BÖLGESEL İSTİHDAMI ARTTIRIR

Solar3GW Türkiye Güneş Enerjisi Sektöründe İstihdam Raporu’nda, konutlarda güneş elektriği yusuf-bahadir-turhan-solar3gw.jpegüretimi için yüksek bir GES yatırım potansiyeli olsa da yeterince desteklenmediği için bu alanda bir gelişme sağlanamadığı ifade ediliyor. Bu segmente destek verilmesi halinde küçük ölçekli yerel firmaların artacağı, bunun da bölgesel istihdama katkı sağlayacağı vurgulanıyor. Bununla birlikte raporda, ‘Konut kaynaklı istihdamın artışı, dağıtık üretimin önemli bir parametresi olarak MW başına olan istihdamı da yükseltecek’ ifadesine yer veriliyor.

SERTİFİKALI İŞGÜCÜ İHTİYACI

Solar3GW Türkiye Güneş Enerjisi Sektöründe İstihdam Raporu’na göre, elektrik depolama ile güneş santralleri bir arada düşünüldüğünde, tasarım, kurulum, bakım ve onarım konularında detaylı teknik bilgi ve uygulama becerilerine giderek daha fazla ihtiyaç duyulacak. Mevcut iş gücü nicelik olarak yeterli olsa da nitelik olarak ihtiyacı karşılayamıyor. Bazı güneş enerjisi projelerinin sıradan ve sadece fiziki montaj gerektiren kurulumlar olarak ele alınması, nitelik sorunun önde gelen sebepleri arasında. Ayrıca bir sertifikasyon olmaması, kurulumlarda çalışacak kişilerin seçiminde finansman sorunları yaşanması, kimi dar bütçeli projelerde iş yetkinliği ve tecrübe aranmaması diğer sebepler.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜN BAŞ AKTÖRÜ

Soılar Sektöründe İstihdam Raporu'nu kaleme alan Solar3GW Genel Sekreteri Özge Özeke ise enerji dönüşümünün baş aktörü olarak nitelendirdiği güneş enerjisi sektörün büyümesi ve gelişmesiyle birlikte yetişmiş iş gücüne ihtiyacın da arttığını söyledi. Özeke, sektörün bir yandan kurulum ve üretim alanındaki talebe cevap vermeye çalışırken, diğer bir yandan da yetkinlik ve teknolojilere adaptasyon anlamında kendini tamamlamaya çalıştığını vurguladı.

ÜNİVERSİTELERE ELEŞTİRİ, SİTEM

Solar3GW Türkiye Güneş Enerjisi Sektöründe İstihdam Raporu’ndan üniversitelere de mesaj çıktı. Rapora göre üniversiteler güneş enerjisi alanında ihtiyaç duyulan nitelikli eleman sorununa yeterince çözüm olmuyor. Son yıllarda açılan yükseköğretim programlarının “yetersiz” olarak nitelendirildiği Raporda, “Kurulumlarda, ön ve yan hizmetlerde görev alacak nitelikli ara ve teknik elemanlar yetiştirilmiyor. Ayrıca meslek liselerine olan ilginin azalmasıyla sektörün bel kemiği olan ara eleman açısından istihdam sorunu yaşanıyor, istihdam edilse dahi yetkinlik yönünden eksiklikler göze çarpıyor. Raporda “Güneş enerjisi çalışanlarının temiz enerji bilinciyle yetiştirilmesi, gerekli teknik ve mekanik bilgi ile donatılması, kamuya açık eğitim ve geliştirme programlarının hizmete sunulması, bu sektörde elde edilen sertifika ve lisanslara bölgesel ve küresel düzlemde geçerlik tanınarak işçilerin dolaşımlarının temin edilmesi, iş gücünün verimliliği açısından önem taşımaktadır” deniliyor.

KÖMÜRDEN İŞGÜCÜ TRANSFERİ

Solar 3GW’nin çalışmasında, güneş enerjisi sektöründeki iş gücü sorununun, kamu-sivil toplum kuruluşları-özel sektör iş birliği ile giderilebileceği vurgulanıyor. Raporda sektörün önde gelen şirketlerinin kamu ile işbirliği halinde hazırlayacakları eğitim ve yeteneklendirme programları ile nitelikli iş gücünü yetiştirmekte katkı sağlayabileceklerine dikkat çekiliyor. Nitelikli iş gücü kadar ‘yeniden yeteneklendirmenin de (reskilling) güneş enerjisi sektörü istihdamında önemli rol oynayacağı görüşüne yer verilen Rapor’da “Yapılan araştırmalara göre fosil yakıt alanında çalışan birçok işçi, güneş enerjisi sektöründeki iş gücü boşluğunu doldurabilmek için gerekli uzmanlaşma ve yeteneğe sahip. Bu alanda çalışan işçiler, kısa süreli yeniden yeteneklendirme eğitimleri ile temiz enerji iş gücünü çeşitlendirebilecek hale getirilebilir” denildi. 

 

Enerji Günlüğü