1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Soma B Termik`in satışına onay

Soma B Termik`in satışına onay

Enerji Günlüğü - Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Soma B Termik Santrali ve bu Santral tarafından kullanılan...

Soma B Termik`in satışına onay

Enerji Günlüğü - Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Soma B Termik Santrali ve bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde satışını onayladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÖYK 7/8/2014 tarihli ve 2014/75 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Soma B Termik Santralinin ve Soma B Termik Santrali tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla 13/1/2015 tarihinde yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonu tarafından, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Soma B Termik Santrali ve bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde, 685.500.000 (Altıyüzseksenbeşmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasını onayladı.

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilecek ve 685.000.000 (Altıyüzseksenbeşmilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye satılacak.

Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ise, teminatı İdare lehine irat kaydedilecek ve ihale iptal edilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler