1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. TEDAŞ satınalma yaparken ulusal güvenliği dikkate alacak

TEDAŞ satınalma yaparken ulusal güvenliği dikkate alacak

TEDAŞ’ın, ulusal güvenlik ve ulusal istihbaratla ilişkili hallerde satınalma konusundaki istisnalarını belirleyen düzenleme yürürlüğe girdi.

TEDAŞ satınalma  yaparken ulusal güvenliği dikkate alacak

Enerji Günlüğü - TEDAŞ’ın, ulusal güvenlik ve ulusal istihbaratla ilişkili hallerde satınalma konusundaki istisnalarını belirleyen düzenleme yürürlüğe girdi.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Usul ve Esaslar, 2765 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi, “İstisnalar” başlığını taşıyor. 3’üncü maddenin (b) bendi ise savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin istisnalar kapsamında sayıldığını bildiriyor.

ULUSAL MENFAATLER DİKKATE ALINACAK
TEDAŞ bu kapsamdaki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde Usul ev Esaslarda bildirilen temel ilkeleri uygularken; ülkenin ulusal menfaatlerinin korunması, standardizasyonun, modernizasyonun, güvenliğin ve gizliliğin sağlanması, süratle hareket, stratejik öncelikler gibi unsurları da dikkate alacak. 

Şirket Yönetim Kurulu’nun kararı olmadan herhangi bir alım yapamayacak ve ödeneği olmayan hiçbir iş için ihaleye çıkamayacak. 

DOĞRUDAN TEMİN ESASLARI
TEDAŞ aşağıda listelenen hallerde, doğrudan temin yoluna gidebilecek. 

  • İhtiyacın sadece tek gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanabileceği durumlarda. 
  • Sadece tek gerçek veya tüzel kişinin ihtiyaçla ilgili özel bir hakka sahip olduğu durumlarda. 
  • Acil çözüm bekleyen afet, siber güvenlik riskleri gibi ani gelişme hallerinde.
  • Standardizasyon ve uyum sağlama ihtiyacı bulunan ve ilk alım sözleşmesi yapılan gerçek veya tüzel kişiden alım gerektiği hallerde.
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile bazı vakıflar ve bunlara bağlı işletmelerden yapılacak alımlarda.
  • Teknolojik birikimin tek bir yerde bulunduğu hallerde.
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendende belirtilen ve her yıl Kamu İhale Kurumu’nca güncellenen limit tutarının 10 katına kadar olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde. 
Önceki ve Sonraki Haberler