1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Tehlikeli madde sigorta teminat tutarları güncellendi

Tehlikeli madde sigorta teminat tutarları güncellendi

Yılbaşından itibaren uygulanacak olan asgari sigorta teminat tutarları belirlendi.

Tehlikeli madde sigorta teminat tutarları güncellendi

Enerji Günlüğü - Yılbaşından itibaren uygulanacak olan asgari sigorta teminat tutarları SEDDK tarafından güncellendi. 

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Düzenleme bugüne kadar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülen mevzuatı; bundan böyle SEDDK’nın yürüteceğini bildiriyor. 

Yeni düzenleme ayrıca son olarak 2018 sonunda belirlenen asgari sigorta teminat tutarlarını da 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, güncelledi. 

Buna göre tehlikeli maddeler için yaptırılacak zorunlu sorumluluk sigortalarına ilişkin sigorta teminat tutarları, yılbaşından itibaren aşağıdaki gibi olacak. 

1.png

 

2-001.png

3.png

4.png

Tesislerde teminat tutarlarının belirlenmesinde etkili olan kriterlere göre; Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası için kapasite raporunda yer alan tesisin ürettiği, topladığı, taşıdığı, ara depoladığı, yeniden kullandığı, geri kazanım ve/veya bertarafını sağladığı tehlikeli atık miktarı esas alınarak yıllık tehlikeli atık miktarı hesaplanacak ve bu atığın maliyetine göre sigorta teminatı ilgili yıl tablosundan seçilecek. 

Tesisin kapasite raporunun olmaması veya kapasite raporunda tehlikeli atık miktarına ilişkin bilgi yer almaması halinde tesisin bir önceki takvim yılı içinde oluşan veya yönetimini sağladığı ya da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi üzerinden beyan/kütle denge bildirimi yapılan tehlikeli atık miktarının maliyetine göre sigorta teminatı ilgili yıl tablosunda seçilecek.