1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. TEİAŞ, iletim faaliyetlerinde rekabeti gözetecek

TEİAŞ, iletim faaliyetlerinde rekabeti gözetecek

Enerji Günlüğü - Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ, iletim faaliyetlerini rekabeti sağlayacak şartları da dikkate alarak sunacak.Elektrik...

TEİAŞ, iletim faaliyetlerinde rekabeti gözetecek

Enerji Günlüğü - Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ, iletim faaliyetlerini rekabeti sağlayacak şartları da dikkate alarak sunacak.
Elektrik enerjisi iletim faaliyeti, bugün olduğu gibi yine münhasıran TEİAŞ tarafından yürütülecek. TEİAŞ, bunun dışında bir faaliyetle iştigal edemeyecek. Ancak iletim faaliyetiyle birlikte yürütülmesi verimlilik artışı sağlayacak nitelikteki piyasa dışı bir faaliyeti, düzenleyici kurum tarafından verilecek özel izinle yürütebilecek.
Bunlar arasında iletim sistemi teknik ve teknik olmayan kayıplarını karşılamak amacıyla ve yan hizmetler piyasası kapsamında elektrik enerjisi veya kapasitesi satın alınması veya kiralanması özel izinle yapılabilecek faaliyetlerin başında geliyor. Yine buna bağlı olarak TEİAŞ, iletim sistemi teknik ve teknik olmayan kayıplarını karşılamak için sözleşmeye bağlanan enerjinin, gerçekleşmeler nedeniyle oluşan fazla kısmını satabilecek.
TEİAŞ, kurulması öngörülen yeni iletim tesisleri için yatırım planlaması yapmak, tesisleri kurmak ve iletim sistemini elektrik enerjisi üretimi ve tedarikinde rekabet ortamına uygun şekilde işletmekle görevli olacak. Bu çerçevede TEİAş gerektiğinde iletim sisteminde ikame ve kapasite artırımı yatırımı yapacak.

TEİAŞ REKABETİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE HİZMET SUNACAK
TEİAŞ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda, uluslararası enterkonneksiyon çalışmalarını yürütecek. İletim sistemine bağlı veya bağlanacak serbest tüketiciler dahil, tüm sistem kullanıcılarına şebeke işleyişine ilişkin mevzuat hükümleri doğrultusunda eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin iletim ve bağlantı hizmeti sunacak.

TEİAŞ'A ULUSLARARASI GÖREV
TEİAŞ, Bakanlığın uygun görüşü alınarak, uluslararası enterkonneksiyon hatlarının, ülke sınırları dışında kalan kısmının tesisi ve işletilmesi işlerini yapabilecek. Bu amaçla uluslararası şirket kurabilecek, kurulmuş şirketlere ortak olabilecek veya bölgesel piyasaların işletilmesine ilişkin organizasyonlara dahil olabilecek.

TEİAŞ, ÖZEL SEKTÖRE İŞ YAPTIRABİLECEK
Üretim ve tüketim tesislerinin sisteme bağlantısı için yeni iletim teksisi ve bu tesislerin sisteme bağlanabilmesi için yeni iletim hatları yapılmasına gerek duyulan hallerde yeterli finansmanı yoksa, söz konusu yatırımlar bu tesise bağlantı talebinde bulunan tüzel kişi veya kişilerce müştereken yapılıp finanse edilebilecek. Yapılan yatırımın tutarı, ilgili tüzel kişi veya kişiler ile TEİAŞ arasında yapılacak bir tesis sözleşmesi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları çerçevesinde geri ödenecek. Geri ödeme süresi, üretim ve tüketim tesisleri için en fazla 10 yıl olacak.

TEİAŞ, FİBER HATLARINI KİRAYA VEREBİLECEK
TEİAŞ, iletim sisteminin işletilmesi için ihtiyaç duyulan telsiz sistemi de dahil her türlü iletişim ve bilgi sistemleri altyapısını kurup işletecek. Fiber optik kablo altyapısının bir kısmı, TEİAŞ faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde Kurum'un görüşleri doğrultusunda başkalarına da kullandırılabilecek.

Rekabeti bozacaksa, elektrik üretim lisansı başvuruları reddedilecek