1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. TEİAŞ’tan hizmet alımı

TEİAŞ’tan hizmet alımı

Enerji Günlüğü - TEİAŞ Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de bulunan toplam altı adet 154 kV iletim Trafo Merkezinin işletilmesi için (bakım ve güvenlik...

TEİAŞ’tan hizmet alımı

Enerji Günlüğü - TEİAŞ Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de bulunan toplam altı adet 154 kV iletim Trafo Merkezinin işletilmesi için (bakım ve güvenlik hariç) ihaleyle hizmet satın alacak.

TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TMİ/15.20-1 Grubunda yer alan üç adet 154 kV İletim Trafo Merkezi ile TMİ/15.20-2 Grubunda yer alan üç adet 154 kV İletim Trafo Merkezlerinin 2 Grup halinde, (bakım ve güvenlik hariç) işletilmesi ile ilgili hizmetler, 4734 sayılı KİK 3-g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale,22/11/2013 Salı günü, Saat 10:00’da TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Sadece gerekli koşulları taşıyan yerli isteklilerin katılabileceği ihalede teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğüadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhale dokümanı;idarenin adresinde görülebilecek ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/Satın Alma Servisi adresinden satın alınabilecek. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınabilecek.

Ayrıcasadece yerli isteklilerin katılabileceği bu ihalede istekliler kısmi teklif verebilecekler ve teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

İhale sonuçları ise, ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecek.