1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Teminat mektupları elektronik teminat mektubuna çevrilecek

Teminat mektupları elektronik teminat mektubuna çevrilecek

Elektrik piyasası katılımcıları, mevcut teminat mektuplarını 2025 yılbaşına kadar elektronik teminat mektubuna dönüştürecek.

Teminat mektupları elektronik teminat mektubuna çevrilecek

Enerji Günlüğü - Elektrik Piyasası Katılımcıları, mevcut teminat mektuplarını 2025 yılbaşına kadar elektronik teminat mektubuna dönüştürecek. 

Teminat Usul ve esaslarında Değişiklik yapılmasına Dair Usul ve Esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre Elektrik Piyasasındaki piyasa katılımcılarının ibraz etmesi gereken teminatlar arasında yer alan teminat mektupları, bundan böyle elektronik teminat mektubu olarak ibraz edilecek. 

Mevcut teminat mektupları ise 01 Ocak 2025 tarihine kadar elektronik teminat mektubu olarak değiştirilecek. Bu tarihe kadar değiştirilmeyen teminat mektupları, teminat hesaplamalarında dikkate alınmayacak. 

TEMİNATLARA KUR AYARI

Değişiklik düzenlemesi, döviz teminat mektuplarının kur hesaplamalarını da güncelledi. Güncelleme uyarınca teminatların TL karşılıklarının hesaplanması sürecinde; döviz nakit teminatlar ve döviz elektronik teminat mektupları için TCMB tarafından hesaplamanın yapılacağı günden bir iş günü önce saat 15.30’da ilan edilen TCMB döviz alış kuru, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri için TCMB tarafından hesaplamanın yapılacağı gün Resmi Gazete’de yayımlanan gösterge niteliğindeki fiyatlar, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Eurobond’lar için merkezi uzlaştırma kurulu tarafından belirlenen fiyatlar baz alınacak. 

Piyasa katılımcılarından birden fazla teminat türü ibraz edecek olursa; bunlar, kısmen veya tamamen teminat olarak kabul edilen diğer kıymetlerle değiştirilebilecekler.  

Merkezi uzlaştırma kuruluşu, nakit TL ve TL cinsinden elektronik teminat mektubu dışında teminat olarak kabul edilen kıymetlere değerleme katsayısı uygulanırken; değerleme katsayısı belirlenmesini önerebilecek. 

Usul ve Esaslara eklenen geçici bir maddeyle; teminatlara ihtiyati tedbir konması durumu veya söz konusu kıymetin kesin teminat niteliğini ortadan kaldıran diğer durumlarda, söz konusu kıymetler; piyasa katılımcısının toplam teminat hesabında dikkate alınmayacak. 

EK TEMİNAT EKSİKSE TÜKETİCİ KAYDI İLK İŞ GÜNÜNDEN İTİBAREN SİLİNECEK

Katılımcı teminat seviyesinin saat 11.00 itibarıyla sunması gereken ek teminat tutarını karşılamadığı ilk iş gününden itibaren; piyasa katılımcısı adına Piyasa Yönetim Sisteminde (PYS) kayıtlı tüm serbest tüketicilerin kayıtları, silinecek. Daha önce bu kayıtlar, toplam teminat hesabının yapıldığı fatura döneminden itibaren geçerli olacak şekilde siliniyordu. 

DENGESİZLİK ENERJİSİ PORTFÖYE DÜŞÜŞTEN İTİBAREN DEĞERLENDİRİLECEK

Yaptırım uygulanan piyasa katılımcısına bağlı serbest tüketiciler için enerji tedarik eden piyasa katılımcısının ilgili serbest tüketicilerin yapmış olduğu çekişler sebebiyle, dengesizlik olarak almış olduğu enerji miktarı, bugüne kadar ilgili ayın başlangıcından itibaren Piyasa İşletmecisi tarafından ilgili taraflara yapılan bildirimi takip eden 2’inci iş günü dahil olmak üzere belirlenen uzlaştırma dönemleri için piyasa takas fiyatı üzerinden değerlendiriliyordu. 

Bundan böyle bu şekilde dengesizlik olarak alınan enerji miktarı, ayın başlangıcından itibaren değil; portföye düşüş tarihinden itibaren değerlendirilecek.