1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Tesislerde YG bağlantısı için yetkili işletme sorumlusu çalıştırılacak

Tesislerde YG bağlantısı için yetkili işletme sorumlusu çalıştırılacak

Enerji Günlüğü – Üretim tesisleri, YG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, geçici kabulden başlamak üzere yetkili işletme sorumlusu çalıştıracak. Türk...

Tesislerde YG bağlantısı için yetkili işletme sorumlusu çalıştırılacak

Enerji Günlüğü – Üretim tesisleri, YG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, geçici kabulden başlamak üzere yetkili işletme sorumlusu çalıştıracak. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayınladı. 

Buna göre Yönetmeliğin “İlkeler” başlıklı 5 maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“c) Şebekeye alçak gerilim (AG) ve yüksek gerilim (YG) seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin yapımı, işletmeye alınması, işletilmesi ve iş güvenliği sorumluluğu üretim yapan gerçek veya tüzel kişiye aittir. Bu kapsamda, üretim tesisi sahibi gerçek veya tüzel kişiler YG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin geçici kabulünden başlamak üzere işletme süresince, ilgili teknik mevzuata göre görev yapacak yetkili işletme sorumlusu istihdam etmek ve/veya bu konuda gerekli hizmetleri almakla yükümlüdür.”

Bu değişiklikle beraber, tesislerin yapımı ve işletmeye alınması, işletilmesi ve iş güvenliği sorumluluğu bütünüyle tesisin sahibi olan kişiye veya şirkete ait olacak. Tesis sahibi bu hizmeti, tesisin geçici kabulünden itibaren aralıksız olarak; gerek yetkili işletme sorumlusu istihdam ederek, gerekse hizmet satın almak suretiyle temin etmek zorunda olacak. 

Söz konusu bendin önceki hali ise şöyleydi:… 

“c) Dağıtım sistemine AG ve YG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinde;

1) AG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin geçici kabulü yapılıncaya kadar,

2) YG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin projelendirilmesi aşamasından başlamak üzere işletme süresince, ilgili teknik mevzuata göre görev yapacak elektrik mühendisleri bu hizmetleri tam zamanlı işletme sorumlusu olarak veya SMM hizmetleri kapsamında yerine getirirler”.

Önceki ve Sonraki Haberler