1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Teşvikli üretilmiş elektriğe satış sınırlaması...

Teşvikli üretilmiş elektriğe satış sınırlaması...

Enerji Günlüğü - Yenilenebilir enerji teşvikinden yararlanılarak üretilmiş elektrik, 21 adet görevli perakende elektrik satıcısı tarafından ikili anlaşmalar...

Teşvikli üretilmiş elektriğe satış sınırlaması...

Enerji Günlüğü - Yenilenebilir enerji teşvikinden yararlanılarak üretilmiş elektrik, 21 adet görevli perakende elektrik satıcısı tarafından ikili anlaşmalar yoluyla ya da tarifeler kapsamında satılamayacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yaptı. Buna göre, halen 21 elektrik dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin kurduğu (görevli) perakende satış şirketleri, serbest üreticilerden aldığı ve yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş elektriği istediği gibi satamayacak. Değişiklik, söz konusu şirketlerin, satın aldığı teşvikli (muafiyetli) elektriği ikili anlaşmalar ve/veya tarife kapsamında satamayacak. Söz konusu düzenleme şöyle:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (ş) ve (v) tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ş) YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM): Bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bizzat ve LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan kişilerin bölgelerinde bulundukları görevli perakende satış şirketleri aracılığıyla faydalanabileceği fiyatlar, süreler ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları içeren destekleme mekanizmasını,”

“v) YEKDEM katılımcısı: YEKDEM’e tabi olan her bir lisanslı üretim tesisi veya görevli perakende satış şirketlerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişilerin bölgesinde bulundukları görevli perakende satış şirketi aracılığıyla faydalanacakları YEK Kanununa ekli I ve II sayılı Cetveller uyarınca belirlenecek fiyatları,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Muafiyetli üretim miktarını satın almakla yükümlü olan görevli perakende satış şirketleri, bölgelerindeki muafiyetli üretim miktarı için 31 Ekim tarihine kadar EK-2 başvuru dilekçesi ile YEKDEM’e kayıt olmak için Kuruma başvurmak zorundadır.”

“(3) YEKDEM’e kayıt olmak isteyen üretim lisansı sahipleri ile bölgelerindeki muafiyetli üretim miktarı için YEKDEM’e başvuru yapacak görevli perakende satış şirketleri başvuru dilekçesi ekinde bu Yönetmelikte ve 8 inci maddenin birinci fıkrasına göre alınacak Kurul kararı ile belirlenecek ekleri sunar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiği elektrik enerjisi muafiyetli üretim miktarı kapsamındaki gerçek veya tüzel kişiler, tesislerinin işletmeye girdiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle, bölgesinde bulundukları görevli perakende satış şirketleri aracılığıyla YEKDEM’den yararlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) LÜY hükümleri uyarınca dağıtım sistemine verilecek muafiyetli üretim miktarı için görevli perakende satış şirketleri adına, kaynak bazında, YEKDEM portföyü altına DUY hükümleri uyarınca UEVÇB ve sayaç kaydı yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Muafiyetli üretim miktarı için YEKDEM katılımcısı olan görevli perakende satış şirketleri kendi dağıtım sistemleri içindeki OSB ve serbest bölgelerde yerleşik yenilenebilir enerji kaynaklarından LÜY kapsamında üretim yapan tesisler de dahil, muafiyetli üretim miktarına ilişkin kaynak bazında saatlik tahminlerini kaynak bazında tanımlanmış her bir UEVÇB için toplam olarak, her bir gün için, önceki gün saat 09:00 itibariyle MYTM tarafından belirlenecek şekle uygun olarak MYTM’ye bildirir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen LÜYTOB tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“LÜYTOB: Her bir fatura dönemi için “j” görevli perakende satış şirketi tarafından bölgesindeki muafiyetli üretime ilişkin olarak hesaplanan ve bölgesindeki gerçek ve/veya tüzel kişilere ödenecek toplam bedeli (TL),”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişiler nam ve hesabına YEKDEM katılımcısı olan her bir görevli perakende satış şirketine ödenecek YEK bedeli (YEKBEDj) kendilerince LÜY ilgili hükümlerine göre hesaplanmış olan ve 13 üncü madde uyarınca YEKTOB hesabında kullanılan LÜYTOB değeridir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üretim lisansı sahibi her bir YEKDEM katılımcısına ödenecek bedel PMUM tarafından; muafiyetli üretime ilişkin ödenecek toplam bedel ise ilgili görevli perakende satış şirketleri tarafından LÜY ilgili hükümleri uyarınca hesaplanır.”

“(3) İlgili perakende satış şirketi tarafından hesaplanan toplam bedelin PMUM’a PYS üzerinden bildirilmesini müteakip PMUM 13 üncü madde uyarınca YEKTOB hesabını gerçekleştirir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Görevli perakende satış şirketleri satın aldıkları muafiyetli üretim miktarını ikili anlaşmalar ve/veya tarife kapsamında satamaz, ancak YEKDEM kapsamında değerlendirir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümleri, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler