1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ 2 milyon ton kömür ürettirecek

TKİ 2 milyon ton kömür ürettirecek

TKİ, GLİ Müdürlüğü, 2.000.000 ton kömürün 428 gün içinde üretilmesi ve taşınması için hizmet satın alacak. 

TKİ 2 milyon ton kömür ürettirecek

Enerji Günlüğü - TKİ, GLİ Müdürlüğü, 2.000.000 ton kömürün 428 gün içinde üretilmesi ve taşınması için hizmet satın alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ), Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (GLİ); BY panolarından üzweri açılmış ve açılmakta olan 2.000.000 ton tüvenan kömürün üretilmesi ve Ömerler Lavuarı, Paçallama Tesisi ve stok sahalarına taşınması işi için ihale yapacak. 

İhale, 27 Temmuz 2021 günü, saat 14.00’te TKİ Genel Müdürlüğü, İhale Salonu, Hipodrom Caddesi, No: 12, 06330, Yenimahalle, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale evrakı; TKİ Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Kat: 11, Oda No: 1102, Hipodrom Caddesi, No: 12, 06330, Yenimahalle, Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilecek ve 300 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar TKİ Genel Müdürlüğü, Elektronik Belge ve Arşiv Şefliğine verilmesi ya da iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler