TKİ bin 557 kişi için sağlık taraması yaptıracak

Enerji Günlüğü – TKİ Ege Linyitleri İşletmesi, 1.557 kişi için sağlık taramasını yaptırmak üzere hizmet satın alacak. Türkiye Kömür İşletmeleri,...

TKİ bin 557 kişi için sağlık taraması yaptıracak

Enerji Günlüğü – TKİ Ege Linyitleri İşletmesi, 1.557 kişi için sağlık taramasını yaptırmak üzere hizmet satın alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri, Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, 75 gün içinde 1.557 kişinin sağlık taramasının yapılacağı bir hizmet alım işi için, açık ihale usulüyle, ihale yapacak. 

İhale 26 Aralık 2018 günü, saat 14.00’te, Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Komisyon Odası, Soma, Manisa adresinde yapılacak. 

İhale evrakı, Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Atatürk Caddesi, No:111, 45500, Soma, Manisa adresinde ücretsiz görülebilecek ve aynı adresten 170 TL karşılığında satın alınabilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi, Soma, Manisa adresine teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler