1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ-ÇLİ ısı merkezi işletme hizmeti alacak

TKİ-ÇLİ ısı merkezi işletme hizmeti alacak

Enerji Günlüğü – TKİ-ÇLİ, bünyesindeki 8 ayrı ısı merkezinin bir yıl boyunca işletilmesi için hizmet satın alacak. Türkiye Kömür İşletmeleri...

TKİ-ÇLİ ısı merkezi işletme hizmeti alacak

Enerji Günlüğü – TKİ-ÇLİ, bünyesindeki 8 ayrı ısı merkezinin bir yıl boyunca işletilmesi için hizmet satın alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, bağlı birimlerinde bulunan 6 adet doğalgaz ısı merkezi ve 1 adet kömür katı yakıtlı ısı merkezi ile Saray Kontrol Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1 adet kömür katı yakıtlı kalorifer kazanının; standartlara uygun şekilde yakılması, temizlenmesi, bu ısı merkezi tesislerinin beslediği yapılarda meydana gelebilecek tüm tesisat arızalarının, tamir ve bakımlarının yapılması, imalat ve değişiklikler gibi işlerin işçiliğinin, ÇLİ Müdürlüğünde 11 kişi ile ve Saray Kontrol Müdürlüğünde 4 kişi ile olmak üzere toplam 15 kişi ile bir yıl boyunca işletilmesi hizmetini satın almak üzere ihale yapacak. 

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren yüklenici, 15 takvim günü içinde iş yerini teslim alacak ve yer teslim tarihinden itibaren de 15 takvim günü içinde işe başlayacak. İşin süresi 365 takvim günü olacak. 

İhale 28 Şubat 2019 günü, saat 14.00’te, TKİ Genel Müdürlüğü, İhale Komisyonu Toplantı Odası, Zemin Kat, Hipodrom Caddesi, No:12, Yenimahalle, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale evrakı TKİ Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Başkanlığı, Kat:11, Oda

No:1108, Hipodrom Caddesi, No:12, Yenimahalle, Ankara adresinde bedelsiz görülebilecek ve 100 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar TKİ Genel Müdürlüğü, Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Şefliğine’ne verilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler