1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ-ELİ bir milyon 500 bin ton kömür taşıtacak

TKİ-ELİ bir milyon 500 bin ton kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü – TKİ–ELİ, bir milyon 500 bin ton kömürün yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması için hizmet satın alacak. Türkiye Kömür...

TKİ-ELİ bir milyon 500 bin ton kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü – TKİ–ELİ, bir milyon 500 bin ton kömürün yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması için hizmet satın alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri, Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü Dereköy Lavuar Tesisi Ürün Silolarından 750.000 ton +18 mm kömürün, 10-18 mm kömürün ve 0,5-10 mm kömürün parça, fındık ve toz kömür stok sahalarına taşınması ve boşaltılması; Dereköy Lavuar Tesisi Ürün Silolarından 750.000 ton miks; 0,1-0,5 mm kömür ve spiral şistin termik nitelikli stok sahalarına taşınması ve boşaltılması olmak üzere toplam 1.500.000 ton kömürün taşınması ve boşaltılması hizmetini satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 15 Nisan 2019 günü, saat 14.00’te, ELİ İşletmesi Müdürlüğü, Soma, Manisa adresinde yapılacak. İhale konusu hizmetin 300 takvim günü içinde tamamlanması gerekiyor. 

İhale evrakı; ELİ Müdürlüğü, 13 Eylül Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 89, 45500, Soma, Manisa adresinde görülebilecek ve 170 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi

Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisine verilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler