1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ kömür torbalatacak

TKİ kömür torbalatacak

Enerji Günlüğü - TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Dereköy Torbalama Tesisindeki kömürü torbalatacak.Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)...

TKİ kömür torbalatacak

Enerji Günlüğü - TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Dereköy Torbalama Tesisindeki kömürü torbalatacak.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü Dereköy mevkiinde bulunan Dereköy Torbalama Tesisinde kömür torbalanması ve kamyonlara yüklenmesi işini ihale edecek.

İhale 27.06.2018 tarihinde saat 14:00’da ELİ Müdürlüğünde yapılacak.  İhale dokümanı ELİ Müdürlüğünden ücretsiz görülebileceği gibi yine aynı adresten 150 TL karşılığında temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

Teklifler belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gün olacak.

Enerji Günlüğü