1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. TMMOB: Kalkınma Planı’ndaki elektrik talep tahmini yanlış

TMMOB: Kalkınma Planı’ndaki elektrik talep tahmini yanlış

Enerji Günlüğü - TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 10. Kalkınma Planı'ndaki elektrik talep artış tahmininin gerçekçi olmadığını iddia etti. TMMOB'a...

TMMOB: Kalkınma Planı’ndaki elektrik talep tahmini yanlış

Enerji Günlüğü - TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 10. Kalkınma Planı'ndaki elektrik talep artış tahmininin gerçekçi olmadığını iddia etti. TMMOB'a göre kriz ortamı artışı yavaşlatacak. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, TBMM’de görüşülerek, onaylanan 10.Kalkınma Planı’nı değerlendirdi. Plan metni bütününde ve enerji ile ilgili bölümünde, siyasi iktidarın sürdürdüğü ve sürdüreceğini bildirdiği politika ve uygulamaların tekrarının söz konusu olduğunu belirten TMMOB, yer alan sayısal hedeflere hangi programlar ve politikalarla, hangi araçlarla ulaşılacağına ilişkin bir bilgi olmaması eleştirildi. Ayrıca, özelleştirme uygulamalarının sürdürüleceği, tüm yeni elektrik üretim yatırımlarını özel sektöre bırakılacağı konusu da eleştiri konusu oldu.

TAHMİNLER GERÇEKÇİ DEĞİL

TMMOB, talep artışı beklentisini gerçekçi bulmadı:

TMMOB’un elektrik talepleri hakkındaki değerlendirmeleri ise şöyle oldu:

“Birincil Enerji Üretimi 2012 Birincil Enerji Talebi olarak Planda 119.302 btep değeri yer almaktadır. Daha önce ETKB tarafından açıklanmayan ve ilk kez Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan bu değer, 2011’e göre yüzde 4.21’lik bir artışa işaret etmektedir. Plan’ın 2013 gerçekleşme tahmini 123.600 btep, artış oranı tahmini ise yüzde 3.6’dır. 2013–2018 için birincil enerji tüketiminin yılda yüzde 4.5’luk bir oranda doğrusal olarak artacağı öngörülmüştür. Dünya ölçeğinde etkileri giderek artan ekonomik kriz ve etkileri tüm ülkelerde hissedilen daralma ve durgunluk dikkate alındığında, bu düzeyde bir artış beklentisi gerçekçi gözükmemektedir.

KRİZ ETKİSİ ARTIŞI AZALTIR

Planda 2013 elektrik üretiminin, 2012’ye göre yüzde 5.39 artacağı ve 255 GWh’a ulaşacağı öngörülmektedir. 2013’ün ilk dört ayında elektrik üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre artmak bir yana yüzde 3.4 oranında gerilediği dikkate alındığında, tüketimin yılın bütününde yüzde 5.39 artması pek olası gözükmemektedir. Plan 2013–2018 dönemi için elektrik tüketiminde yıllık yüzde 6 oranında doğrusal bir artış öngörmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere, dünya ölçeğinde etkileri giderek artan ekonomik kriz ve etkileri tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hissedilen daralma ve durgunluk dikkate alındığında, bu düzeyde bir artış beklentisi gerçekçi gözükmemektedir.”

DOĞALGAZIN PAYI BU POLİTİKAYLA DÜŞMEZ

Ayrıca TMMOB, Siyasi iktidarın elektrik üretiminde doğalgazın payını 2023’de yüzde 30’a düşürme hedefinin, izlenen politikalarla mümkün olamayacağını çeşitli vesilelerle ifade ettiklerini, Plan’da 2018 için öngörünün yüzde 41 olduğunu bildirdi.

Doğalgaza dayalı proje stokunun 44.384.79 MW’ye ulaşmış olduğunu ifade eden TMMOB, bu kapasiteye mevcut doğal gaz santrallerinin 18,317.80 MW gücü eklendiğinde, doğal gaza dayalı elektrik üretim santrallerinin kurulu kapasitesinin 62,702.59 MW’ye ulaşacağını belirtti.

2012 sonunda 57 058 MW’ye ulaşan kurulu güç için Plan’ın, 2013 sonunda yalnızca yüzde 2.53 oranında 1 442 MW bir artış ve kapasitenin 58 500 MW’ye ulaşmasını öngörüyor. TMMOB , ETKB’nin enerji yatırımları verileri, yılın ilk beş ayında devreye alınan ek kapasiteyi 1 263.87 MW olarak verdiğini ve yılsonuna kadar devreye girecek kurulu güç kapasitesinin Plan’ın öngörüsünün üzerinde olacağını kaydetti.

Öte yandan, Ocak 2013 itibariyle gerçekleşme oranı yüzde 10’un altında olan santrallerin toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 56.97 olduğunu belirten TMMOB, bilgi vermeyenlerle birlikte, lisans alan yatırımların yüzde 64.61’inin henüz yatırıma başlamadığının söylenebileceğini bildirdi. TMMOB, "Bu veriler siyasi iktidarın enerji politikalarında planlama diye bir anlayışın olmadığını göstermektedir" değerlendirmesini yaptı.

Önceki ve Sonraki Haberler