1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TMSF Malkara Kömür’ü iktisadi bütünlük olarak satacak

TMSF Malkara Kömür’ü iktisadi bütünlük olarak satacak

TMSF, Malkara Kömür İşletmeleri’ni iktisadi bir bütünlük olarak satmak üzere ihale yapacak. 

TMSF Malkara Kömür’ü iktisadi bütünlük olarak satacak

Enerji Günlüğü - TMSF, Malkara Kömür İşletmeleri’ni iktisadi bir bütünlük olarak satmak üzere ihale yapacak. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Malkara Kömür İşletmeleri AŞ’yi, iktisadi bir bütünlük olarak ve cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olacak şekilde satmak üzere; kapalı zarf, açık ihale usulüyle ihale yapacak. 

Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, İbrice, Hasköy ve Şahin köyleri, Malkara Tekirdağ adresinde yer alan 88 adet gayrimenkul, makine-ekipman ve maden ruhsatı (ER: 1054875) ile imzalanmış sözleşmelerden oluşuyor. 

İhale 13 Ekim 2020 günü, saat 14.30’da TMSF’nin Büyükdere Cad., No: 143, Esentepe, İstanbul adresindeki Konferans Salonu’nda yapılacak. 

İhale evrakı, Satış Komisyonu tarafından, TMSF’nin Büyükdere Cad., No: 143, Esentepe, İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacak. Şartnameyi satın almak isteyenlerin, TMSF’ye ait Türkiye Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 nolu TL hesabına 2.000 TL’yi “Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu Satış Komisyonuna elden teslim etmeleri gerekiyor. 

MUHAMMEN BEDEL 23 MİLYON 650 BİN LİRA

Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 23.650.000 lira muhammen bedel belirlendi. İsteklilerin ihaleye katılabilmek için TMSF’ye ait T. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 nolu TL hesabına 2.365.000 TL nakit teminatı, “Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırmaları gerekiyor. Nakit teminat dışında; bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecek. Ancak isteklinin doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu, ihale teminatı olarak kabul edilmeyecek.

İhale evrakının teminat belgeleriyle birlikte 12 Ekim 2020 günü, saat 17.00’ye kadar Satış Komisyonu’na teslim edilmesi gerekiyor. 

İstekliler, Satış Komisyonu’na ıslak imzalı yazı ile müracaat ederek; Tesis ziyareti yapabilecekler. Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü tesis ziyaretini gerçekleştirmek için TMSF’ye ait Türkiye Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 nolu TL hesabına 2.000 TL’yi “Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti Bedeli” açıklaması ile yatırmak ve dekont aslı ile Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak Satış Komisyonu’na elden teslim etmek gerekecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler