1. Toğrul İSMAYIL

Toğrul İSMAYIL

Toğrul İSMAYIL

Toğrul İSMAYIL hakkında

Prof. Dr.Toğrul İsmayıl, Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesidir. İsmayıl, bundan önce TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev almıştı. Rus Dış Politikası konusundaki uzmanlığıyla bilinen Prof. Dr. Toğrul İsmayıl`ın, Rusya'nın yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Gürcistan başta olmak üzere Avrasya coğrafyasında bölgesel ve ülkeler arası dengeler üzerine çeşitli çalışmaları da bulunuyor. Prof. Dr. İsmayıl, uluslararası ilişkilerin omurgasını oluşturan ve önemi giderek artan enerji diplomasisi konularındaki uzmanlığıyla da tanınıyor. 

1 2