1. HABERLER

  2. PETROL

  3. TPAO hizmet alımı yapacak

TPAO hizmet alımı yapacak

Enerji Günlüğü - TPAO, Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne ait her türlü makine ve teçhizatın planlı bakım işlerini ihale edecek.Türkiye Petrolleri...

TPAO hizmet alımı yapacak

Enerji Günlüğü - TPAO, Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne ait her türlü makine ve teçhizatın planlı bakım işlerini ihale edecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne ait her türlü makine ve teçhizatın planlı bakım işlerini ihale edeceğini duyurdu.

İhale, 12.07.2018 tarihinde saat 14:30’da TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6’ncı kat toplantı salonunda yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilecek ve 250 TL karşılığı TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığından satın alınabilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden verecekler. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak. İstekliler söz konusu hizmet alımın tamamı için teklif verebilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecek.

Enerji Günlüğü

Önceki ve Sonraki Haberler