1. HABERLER

  2. PETROL

  3. TPAO kendi elektriğini üretebilecek ve denizde tesis kurabilecek

TPAO kendi elektriğini üretebilecek ve denizde tesis kurabilecek

TPAO, denizlerde petrolle ilgili her türlü hizmeti verebilecek, liman inşa edebilecek ve bu limanları işletebilecek. Şirket öztüketim amacıyla elektrik üretimi de yapabilecek.

TPAO kendi elektriğini üretebilecek ve denizde tesis kurabilecek

Enerji Günlüğü - TPAO, denizlerde petrolle ilgili her türlü hizmeti verebilecek, liman inşa edebilecek ve bu limanları işletebilecek. Şirket öztüketim amacıyla elektrik üretimi de yapabilecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair 6834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere yayımlandı. 

Değişiklik uyarınca Ana Statüdeki “TPAO'nun amaç ve faaliyet konuları” başlıklı 4. maddenin birinci bendine eklenen ifadeyle TPAO’ya, deniz alanlarında arama, üretim, taşıma ve depolama faaliyetlerinin gerektirdiği sismik, sondaj, kuyu tamamlama, workover ve diğer her türlü servis hizmeti faaliyetlerini yapma veya yaptırma; gemi ve liman işletmeciliği yapma veya yaptırma; gemi ve liman işletmeciliğinin gerektirdiği her türlü tesisi ve müştemilatını inşa etme/ettirme; kurma/kurdurma ve işletme/işlettirme yetki ve sorumlulukları verildi. 

TPAO ÖZTÜKETİM AMAÇLI ELEKTRİK ÜRETEBİLECEK

TPAO ayrıca kendi sahalarından ürettiği petrol ve doğalgazdan elektrik enerjisi üretme ve elektrik üretim faaliyetinde bulunma hakkına da kavuştu. TPAO ürettiği elektrik enerjisini iletim ve dağıtım sistemini kullanarak faaliyet konusu işlerin ihtiyaçları için kullanabilecek.

İlgili Haberler