1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. TPAO personelinin ücretleri düzenlemeye tabi olmayacak

TPAO personelinin ücretleri düzenlemeye tabi olmayacak

Enerji Günlüğü - TPAO personelinin hizmete giriş ve kapsam içi statüde çalışmakta iken toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında hizmet sözleşmesi ile...

TPAO personelinin ücretleri düzenlemeye tabi olmayacak

Enerji Günlüğü - TPAO personelinin hizmete giriş ve kapsam içi statüde çalışmakta iken toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında hizmet sözleşmesi ile çalışılan  bir göreve atanan personelin nakil ücretleri düzenlemeye tabi olarak belirlenmeyecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre,  hizmete girişte ücret tespitini düzenleyen 24. Madde ile nakillerde ücret tespitini düzenleyen maddenin 4. Fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

24. Madde şu şekildeydi:

“MADDE 24 – (1) Personelin ücretleri, Yönetmelik ekinde yer alan Personelin Görev  Derecelerini gösterir (Ek-2), itibari hizmet süresine göre görev derecelerinde alınacak ücret kademesini gösterir Ücret Skalası (Ek-4) ve bazı durumlarda, görev unvanları için Asgari Tahsil Şartı ve Hizmet Süresini gösterir (Ek-3) göz önünde bulundurularak Genel Müdürlükçe belirlenir.

             (2) Yukarıdaki fıkra hükmüne göre belirlenen ödemeler Yüksek Planlama Kurulunun belirlediği tavan ücreti geçemez.

             (3) İşe yeni alınan personele; 4 yıllık öğrenim esas alınarak (Ek-2)’deki görev unvanının bulunduğu derecenin, (Ek-4)’teki ücret skalasının ilk kademesinden ücret verilir.

             (4) Ancak, işe alınan personelin, gördükleri öğrenim süresinin 4 yıldan fazla olması halinde, 4 yıldan fazla süreler ile avukatlık staj süresi ve ayrıca itibari hizmet süresini etkileyecek başka faktörler de mevcutsa, bunlar, yukarıdaki ücret kademelerine ilave edilmek suretiyle işe giriş ücreti belirlenir.

             (5) Genel Müdür ve genel müdür yardımcılarının ücretleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yönetim kurulunca belirlenir.

             (6) Dil öğrenimi sırasında hazırlık sınıfında geçen süre, öğrenim yıllarının belirlenmesinde dikkate alınmaz.

             (7) Doğrudan toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında hizmet sözleşmesi ile hizmete alınacak personel ile kapsam içi statüde istihdam edilmekte iken toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında hizmet sözleşmesi ile çalışılan bir göreve nakledilecek elemanlar hakkında bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır.”

4. Fıkra ise şu şekildeydi:

(4) Kapsam içi statüde çalışmakta iken toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında bir göreve atanan personelin ücret intibakında; 4 yıllık yüksek öğrenimli olarak kapsam içi statüde geçen hizmet süreleri aynen, 4 yıldan daha az öğrenimli olarak geçen hizmet sürelerinin ise 2/3’ü dikkate alınır. Kapsam içi statüde çalışmakta iken toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında hizmet sözleşmesi ile çalışılan  bir göreve atanan personelin kapsam içi statüde iken aldığı çıplak ücretin, atandığı toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında hizmet sözleşmesi ile çalışmak üzere atandığı görevin çıplak ücretinden fazla olması halinde, söz konusu personelin almakta olduğu ücretle ataması yapılır. Bu personelin kademe ilerlemesi veya ücret zammı itibari hizmet süresi dikkate alınarak, yeni görevinin kadro derecesi üzerinden verilir.

Enerji Günlüğü 

 
Önceki ve Sonraki Haberler