1. HABERLER

  2. PETROL

  3. TPAO uluslararası şirket olacak

TPAO uluslararası şirket olacak

Enerji Günlüğü - Türk Petrol Kanunu Tasarısı TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Tasarı, petrol aramalarını...

TPAO uluslararası şirket olacak

Enerji Günlüğü - Türk Petrol Kanunu Tasarısı TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Tasarı, petrol aramalarını artırmayı, buna bağlı olarak kaynakların belirlenmesi ve kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız komisyonda yaptığı sunuşta, tasarı ile yerli ve yabancı şirketlerin petrol aramalarının önünü açacağını ve yeni ruhsat alanlarının açılmasının sağlanacağını söyledi. Yıldız, "Tasarı TPAO'nun uluslararası bir şirket olmasına katkı sağlayacak" dedi.

Geçen yıl Aralık ayında TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun tasarısı petrol arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, teşvik edilmesi, denetlenmesi, arama ve üretim için gerekli verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve kullanıma sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Tasarı, yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin petrol arama ve üretim faaliyetlerine daha fazla katılımı sağlamak için bazı kolaylıklar ve teşvikler de getiriyor. Türkiye'yi, kara ve deniz olmak üzere iki petrol bölgesine ayıran tasarı, deniz bölgelerini de karasuları içi ve dışı olmak üzere ikiye ayırıyor.

Tasarıyla karasuları dışı denizlerde araştırma izni, arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, devri ve süre uzatımları Bakanlar Kurulu'nun iznine bağlanıyor. Tasarıya göre Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, petrol aramaya yönelik yapılan başvuruyu uygun bulursa 60 gün içinde araştırma izni verecek. Petrol arama ruhsatı, ruhsat alanı içinde arama yapmak, arama ruhsatı alanı dışında araştırmada bulunmak, bulunan petrollü alanları geliştirerek bu sahadan petrol üretmek ve keşif başvurusunda bulunmak üzere verilecek. Tasarıya göre, arama ruhsatının süresi karalarda beş, denizlerde sekiz yıl olacak.

Arama ruhsatında yapılan bir keşiften sonra arayan şirket, sahayı geliştirme ve üretime başlamakla yükümlü olacak. Petrol aramalarına açık bir sahaya yapılan ilk arama ruhsatı başvurusunun kapsadığı alan ilan edilecek. İlk ve sonraki başvuruların içeriği ilan tarihini takip eden 90 gün boyunca gizli tutulacak. Bu süre içinde yapılan ve aynı arazi parçasını tamamen kapsayan başvurular, birlikte değerlendirilecek. Bu süre içerisinde yapılan ve aynı arazi parçasını kısmen kapsayan arama ruhsatı başvuruları ile 90 günden sonra aynı alana yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. PİGM tarafından değerlendirmeye alınan başvurular en geç 60 gün içinde sonuca bağlanacak.

Başvuru sahibi, ruhsat başvurusunda ve süre uzatım taleplerinde vermiş olduğu iş programı için gerekli yatırım tutarının yüzde 2'si kadar teminat yatıracak. Denizlerde bu oran yüzde 1 olarak uygulanacak. Tasarıya göre işletme ruhsatı, yönetmeliğe göre alınacak iş ve mali yatırım programı dikkate alınarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvuru sahibinin talebine göre 20 yıl için verilecek. İşletme hakkı süresi sona eren sahalar, işletme ruhsatı verilmek üzere müzayedeye çıkabilecek. İşletme ruhsatı sahibine talebi halinde ürettiği petrolü, nakletmek üzere boru hattı inşa izni verilebilecek.

Üretim ve pazarlama güçlüğü olan ağır graviteli ham petrolün üretiminin teşvik edilmesini öngören tasarı, bazı değişikliklerle sektöre vergi teşviklerini de içeriyor. Tasarı, daha önce yaşanan sıkıntıları da dikkate alarak yabancı yatırımcılar için sermaye ve kâr transferlerine kolaylık getirmeyi amaçlıyor.