1. HABERLER

  2. PETROL

  3. TPAO’nun Edirne ve Siirt’te petrol arama talebi reddedildi

TPAO’nun Edirne ve Siirt’te petrol arama talebi reddedildi

Enerji Günlüğü – TPAO’nun Edirne ve Siirt illerindeki petrol arama talepleri reddedildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt’te...

TPAO’nun Edirne ve Siirt’te petrol arama talebi reddedildi

Enerji Günlüğü – TPAO’nun Edirne ve Siirt illerindeki petrol arama talepleri reddedildi. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt’te M48-a4 numaralı paftada bulunan 15.301ha genişliğindeki arazi ve yine Siirt’teki M48-a1, a2, a3 numaralı paftalardaki 38.202ha genişlikteki arazi ile Edirne’de F17-b4 paftasındaki 14.535ha’lık arazide üç adet petrol arama ruhsatı alamk üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) başvuru yapmıştı.

MAPEG, TPAO’nun başvurularını inceledikten sonra, her üç başvuruyu da 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun “Başvuru ve ruhsatlandırma usulü” başlıklı 7 maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin “İnceleme ve değerlendirme” başlıklı 9 maddesi ile “Başvuruların sonuçlandırılması” başlıklı 10. Maddesine dayanarak, reddetti. 

Siirt'teki iki arazi için Aladdin Ltd de eşzamanlı olarak başvurdu; ancak Aladdin Ltd'in talepleri de aynı gerekçelerle reddedildi.