1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. TPAO`nun şirketi TPIC, BOTAŞ`a devredildi

TPAO`nun şirketi TPIC, BOTAŞ`a devredildi

Enerji Günlüğü - TPAO'ya bağlı petrol arama ve üretim şirkeit TPIC, sermayesi 150 milyon dolardan 500 milyon dolara yükseltilerek BOTAŞ'a devredildi. TPIC''e...

TPAO`nun şirketi TPIC, BOTAŞ`a devredildi

Enerji Günlüğü - TPAO'ya bağlı petrol arama ve üretim şirkeit TPIC, sermayesi 150 milyon dolardan 500 milyon dolara yükseltilerek BOTAŞ'a devredildi. TPIC''e bağlı akaryakıt dağıtım şirketi TP hisseleri de TPAO'ya verildi.
Bakanlar Kurulu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı Turkish Petroleum International Company Limited Şirketinin (TPIC), Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne devredilmesini kararlaştırdı. Karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 17 Aralık 2012 tarihli ve 3984 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 58'inci maddesine dayanılarak alındı.
Kararname'nin ekine göre, BOTAŞ'a devredilen TPIC'in sermayesi de 150 milyon dolardan 500 milyon dolara yükseltildi. 350 milyon dolarlık artırımın tamamı, defaten TPAO kaynaklarından ödenirken, ödemeyi müteakip TPAO'ya ait TPIC hisseleri, bedelsiz olarak, BOTAŞ'a devrediliyor.
Ayrıca, TPIC'e ait TP Petrol Dağıtım A.Ş. hisseleri de bedelsiz olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı Turkish Petroleum Overseas Company Ltd. Şirketine devrediliyor. Karar kapsamında yapılacak sermaye artırımı ve hisse devirlerine ilişkin işlemler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve ilgili kuruluşlar tarafından yürütülecek.
TPIC ve dolayısıyla TP'nin BOTAŞ'a devriyle ilgili olarak, söz konusu kurumların kuruluş ve işletilmesiyle ilgili mevzuatta da gerekli değişiklikler yapıldı. Buna göre BOTAŞ'ın görevleri arasına Türkiye'nin petrol ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak, uluslararası ticaret alanında faaliyette bulunmasını temin etmek, petrol ameliyeleri (arama, sondaj, üretim, taşıma, pazarlama, saha hizmetleri ve rafinaj gibi) ve petrol ticareti ile jeotermal ameliyelerini icabında kuracağı şirket vasıtası ile yürütmek amacıyla, yabancı devlet mevzuatına göre faaliyet göstermek üzere yurtdışında bir şirket kurabilir, gerektiğinde kurulmuş şirketlere, o şirkette yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı veren bir nispetle iştirak edebilmek de eklendi. Ayrıca TPIC'le ile ilgili olarak TPAO'ya yapılmış atıflar, BOTAŞ'a yapılmış sayılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler