1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK 1000 adet bağ demiri yan kemeri satın alacak

TTK 1000 adet bağ demiri yan kemeri satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 1000 adet TH70/34 bağ demiri yan kemeri satın alacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu, Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi’ne...

TTK 1000 adet bağ demiri yan kemeri satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 1000 adet TH70/34 bağ demiri yan kemeri satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi’ne teslim edilmek üzere 1000 adet TH70/34 bağ demiri yan kemeri satın almak amacıyla açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 10 Aralık 2018 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No:125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No:125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7.Cadde, (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No:22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde ücretsiz görülebilecek ve 150 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek. 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 fiyat avantajı uygulanacağı hususu dikkate alınarak, genel toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. 

İhaleyi kazanan yüklenici, en geç 75 takvim günü içerisinde ihale konusu malzemeyi, Zonguldak’ta bulunan, Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahasına teslim edecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü

Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla aynı adrese gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler