TTK 1000 adet oksijenli ferdi kurtarıcı maske alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 1000 adet 30 dakikalık oksijenli ferdi kurtarıcı maske satın alacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK),...

TTK 1000 adet oksijenli ferdi kurtarıcı maske alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 1000 adet 30 dakikalık oksijenli ferdi kurtarıcı maske satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), 1000 adet 30 dakikalık oksijenli ferdi kurtarıcı maske satın almak için ihale açacak.  

İhale, 13 Şubat 2019 günü, saat 15.00’te; TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Zonguldak adresinde açık ihale usulüyle yapılacak. 

İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olacak ancak yerli malı teklif eden istekliye yerli malı beglesi sunması şartıyla %15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. Yerli yükleniciler teslimatları işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim gün içinde; TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellim Şefliği Ambarı adresine; yabancı yükleniciler ise, sözleşmede belirtilen yurt dışı teslim limanı veya C+F Türkiye teslim limanına, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 gün içinde yapacaklar. 

İhale evrakı TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, Mithatpaşa Mahallesi, 67090, Zonguldak ve TTK, Ankara Misafirhanesi, 7. Cad. (Aşkabat Cad.), 19. Sok., No: 22, Bahçelievler, Ankara adresinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Mithatpaşa Mahallesi, 67090, Zonguldak adresine verilebilecek ya da posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Konsorsiyumların ihaleye teklif vermesine izin verilmeyecek. Ayrıca ihaleye kısmi teklif de verilemeyecek.

Önceki ve Sonraki Haberler