1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK, 2 adet tali ocak vantilatörü satın alacak

TTK, 2 adet tali ocak vantilatörü satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 2 adet tali ocak vantilatörü satın almak için, Zonguldak'ta ihale açıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,...

TTK, 2 adet tali ocak vantilatörü satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 2 adet tali ocak vantilatörü satın almak için, Zonguldak'ta ihale açıyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, iki adet tali ocak vantilatörü satın almak üzere açık ihale usulüyle ihale yapacak. 

İhale, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Başkanlığı, Bağlık Cad., Yayla Mah., İhsan Soyak Sok., No: 2, Zonguldak adresinde, 12 Eylül 2018 günü saat 15.00’te yapılacak.  

Yerli Yükleniciler, vantilatörleri TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi, 74300, Amasra, Bartın, Zonguldak adresine; yabancı yükleniciler ise sözleşmede belirtilecek olan teslimat limanında teslim edecekler. 

AKREDİTE KURULUŞTAN SERTİFİKA ŞARTI

İsteklilerin, ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan belge ibraz etmeleri şart. Söz konusu belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa belgeye ilave olarak; akredite kuruluştan alınmış, belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen bir yazı sunmaları gerekiyor. 

Ayrıca AB Uygunluk Beyanı ve vantilatörlerin gürültü düzeyinin EN 3744 ya da EN 5136 standartlarına uygun olarak ölçüldüğüne dair test raporları ile vantilatörlere ait karakteristik eğriler, basınç farkı–debi, sistem verimi grafikleri ve çekilen güç eğrileri de deney şartları belirtilerek, ibraz edilecek. 

İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesini sunmaları gerekiyor.  

YERLİ MALINA %15 FİYAT AVANTAJI

Yerli malı teklif eden istekliler, yerli malı belgesi sunmak suretiyle, ihalenin tamamında %15 oranında fiyat avantajına sahip olacaklar. 

İhale evrakı TTK Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, Mithatpaşa Mahallesi, 67090, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cad. (Aşkabat Cad.), 19. Sok., No: 22, Bahçelievler, Ankara adresinde görülebilecek ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı temin edilebilecek. 

Teklif dosyalarının en geç ihale günü ve saatine kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No.125, Mithatpaşa Mahallesi, 67090, Zonguldak adresine elden teslim edilebilecek veya posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecek.