1. HABERLER

  2. TTK 256 ton enjeksiyon malzemesi satın alacak

TTK 256 ton enjeksiyon malzemesi satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 256 ton silikat ve fenol bazlı enjeksiyon malzemesi satın alacak.  Türkiye Taşkömürü Kurumu, 236 ton silikat bazlı...

TTK 256 ton enjeksiyon malzemesi satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 256 ton silikat ve fenol bazlı enjeksiyon malzemesi satın alacak.  

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 236 ton silikat bazlı enjeksiyon malzemesi ile 20 ton fenol bazlı enjeksiyon malzemesi satın almak için açık ihale usulüyle ihale yapacak. 

İhale, 10 Aralık 2018 günü, saat 15.00’te, TTK Satınalma Daire Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. 

Üstlenici, malzemeler siparişe bağlandıktan sonra, ihale konusu malzemeyi TTK’nın talep yazısını takip eden 15 gün içinde, 100 kg’lık paketler halinde; TTK Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Daire Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği ambarına teslim edecek.

İhale evrakı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 2,

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve 150 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.