1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK 3 adet şeritli ahşap testere tezgâhı satın alacak

TTK 3 adet şeritli ahşap testere tezgâhı satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 3 adet şeritli ahşap testere tezgâhı satın almak için ihale düzenleyecek. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 3 adet şeritli...

TTK 3 adet şeritli ahşap testere tezgâhı satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 3 adet şeritli ahşap testere tezgâhı satın almak için ihale düzenleyecek. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 3 adet şeritli ahşap testere tezgâhı satın almak üzere, açık ihale usulü ile ihale düzenleyecek. 

İhale 07 Kasım 2018 günü, saat 15.00’te, TTK Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale evrakı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cad.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adresinde görülebilecek ve 30 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, 67090, Zonguldak adresine elden teslim edilmesi veya iadeli, taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden istekliye %15 oranında fiyat avantajı uygulamak suretiyle en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. 

İhale konusu malzemenin 60 gün içinde, TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi İş Sahası’na teslim edilmesi gerekiyor. 

Etiketler : , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler