1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK 3 ayrı ihale yapacak

TTK 3 ayrı ihale yapacak

Enerji Günlüğü - TTK, mekanize kazı yedekleri, basınçlı havalı su pompası ve ölçü panosu işlerini ihale edecek.Türkiye Taşkömürü Kurumu,...

TTK 3 ayrı ihale yapacak

Enerji Günlüğü - TTK, mekanize kazı yedekleri, basınçlı havalı su pompası ve ölçü panosu işlerini ihale edecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, (TTK) 19 kalem mekanize sistem kazı yedekleri, 15 adet basınçlı havalı su pompası işi ve 1 adet ölçü panosu alım işini ihale edeceğini duyurdu.

MEKANİZE SİSTEM KAZA YEDEKLERİ

İhale, 03.07.2018 tarihinde saat 15:00’da TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İhale dokümanı TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ve TTK Ankara Misafirhanesinde ücretsiz görülebilecek ve 50 TL karşılığında yine aynı adreslerden temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu. Teklifler en geç 03.07.2018 Salı günü saat 15.00’a kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olacak. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecekler.

BASINÇLI HAVALI SU POMPASI

İhale, 04.07.2018 tarihinde saat 15:00’da TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli firmaya yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İhale dokümanı TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ve TTK Ankara Misafirhanesinde ücretsiz görülebilecek ve 30 TL karşılığında yine aynı adreslerden temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu. Teklifler en geç 04.07.2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olacak. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecekler.

ÖLÇÜ PANOSU

İhale, 04.07.2018 tarihinde saat 15:00’da TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İhale dokümanı TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ve TTK Ankara Misafirhanesinde ücretsiz görülebilecek ve 30 TL karşılığında yine aynı adreslerden temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu. Teklifler en geç 04.07.2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olacak. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecekler.

Enerji Günlüğü

Önceki ve Sonraki Haberler