1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK 40 adet çoklu gazölçer alacak

TTK 40 adet çoklu gazölçer alacak

TTK, 40 adet çoklu gazölçer cihazı satın almak istiyor. 

TTK 40 adet çoklu gazölçer alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 40 adet çoklu gazölçer cihazı satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, 40 adet çoklu gazölçer cihazı satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale konusu malzemenin teslim yeri, yerli yükleniciler için, TTK Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği olacak. Yabancı yükleniciler ise sipariş şartlarına bağlı olarak FOB limanı veya C+F Türkiye limanına teslim edecekler. Teslim süresi 120 takvim günü olacak. 

İhale, 20 Temmuz 2020 günü, saat 15.00’te, TTK Satınalma Daire Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olacak ancak yerli malı teklif eden isteklilere %15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İhale evrakı, TTK Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, Mithatpaşa Mahallesi, 67090, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cad. (Aşkabat Cad.), 19. Sok., No: 22, Bahçelievler, Ankara adresinde görülebilecek ve aynı adreslerden 30 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, 67090, Zonguldak adresine verilebilecek veya posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. 

İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler