1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK 5 adet santrifüj pompa satın alacak

TTK 5 adet santrifüj pompa satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 5 adet santrifüj pompa satın almak üzere ihale düzenleyecek. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 5 adet santrifüj pompa satın...

TTK 5 adet santrifüj pompa satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 5 adet santrifüj pompa satın almak üzere ihale düzenleyecek. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 5 adet santrifüj pompa satın almak üzere, açık ihale usulüyle ihale düzenleyecek. 

İhale, 07 Kasım 2018 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Toplantı Salonu, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzeme, TTK’nın ilgili müesseselerine, 90 gün içinde teslim edilecek. 

İhale evrakı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde ücretsiz görülebilecek ve 30 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü

Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

İsteklilerin  ihale konusu pompalara ait performans eğrilerini içeren belgeleri de komisyona ibraz etmesi gerekecek. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif; yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek ve ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler