1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK Amasra`da taşkömürü sahası işlettirecek

TTK Amasra`da taşkömürü sahası işlettirecek

Enerji Günlüğü - TTK, Amasra 2-A taşkömürü sahasını rödövans karşılığı 35 yıl süre ile işlettirecek.Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün...

TTK Amasra`da taşkömürü sahası işlettirecek

Enerji Günlüğü - TTK, Amasra 2-A taşkömürü sahasını rödövans karşılığı 35 yıl süre ile işlettirecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, Amasra 2-A taşkömürü sahasının, rödövans karşılığı 35 yıl süre ile işletebilecek ehil gerçek ve tüzel kişiler içinden uygun teklif yapana işletmeye verilmesi işi açık ihale usuluyle ihale edilecek.

İhale, 04.05.2015 Pazartesi günü saat 15.00’te Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak. İstekliler ihale dosyalarını bu tarihte saat 14:00'e kadar TTK Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Haberleşme ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Genel Haberleşme Şefliği, Fener Mahallesi İhsan Soyak Sok. No:2 ZONGULDAK adresine vermiş olacaklar. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacak.

istekliler, rödövans payı 15 TL/Ton’dan az olmayacak şekilde (KDV Hariç) teklif verecekler. Bu miktarın altında verilecek rödövans payı teklifleri değerlendirmeye alınmayacak.

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale dosyasını TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi Bahçelievler Mahallesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 68. Sok. no:22 ANKARA adresinden 500,00TL karşılığında alabilecekler.

35 Yıllık sözleşme döneminin; 4 yılı sahanın etüdü dönemi, 6 yılı hazırlık dönemi olduğundan, istekliler yıllar itibariyle teklif edilecek üretim taahhütlerini, bu süreleri dikkate alarak düzenleyecekler. Hazırlık süresi 6 yıl olan sahada hazırlık sonrası ilk yıl üretim taahhüt miktarı tüvenan olarak en az 250 bin ton olacak.