1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK çelik bağ profilleri alacak

TTK çelik bağ profilleri alacak

TTK, 7 kalem çelik bağ profilleri satın almak istiyor.

TTK çelik bağ profilleri alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 7 kalem çelik bağ profilleri satın almak istiyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 7 kalem GI 110 ve 140 çelik bağ profilleri satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 29 Haziran 2020 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Toplantı Salonu, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzemenin 180 takvim günü içinde; Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi İş Sahası’na ve Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi İş Sahası’na teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler