1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK çelik tahkimat bağlantı elemanları alacak

TTK çelik tahkimat bağlantı elemanları alacak

Enerji Günlüğü – TTK, çelik tahkimat bağlantı elemanları satın almak üzere ihale düzenleyecek. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 9 kalem TH34...

TTK çelik tahkimat bağlantı elemanları alacak

Enerji Günlüğü – TTK, çelik tahkimat bağlantı elemanları satın almak üzere ihale düzenleyecek. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 9 kalem TH34 Geçmeli ve GI 140 çelik tahkimat bağlantı elemanları satın almak üzere, açık ihale usulüyle bir ihale düzenleyecek. 

İhale 22 Ekim 2018 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzemelerin, Bartın ve Zonguldak’ta TTK’ya bağlı müesseselerin iş sahalarına, 120 gün içinde teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale evrakı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Caddesi), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adresinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve ihalede ekonomik açıdan en uygun teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İstekliler, teklif bedelinin %3’ünden az olmamak kaydıyla, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

Önceki ve Sonraki Haberler