1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK devre kesici ve transformatör satın alacak

TTK devre kesici ve transformatör satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK, bir adet ALSZ devre kesici ile bir adet 1000kVA transformatör satın alacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü...

TTK devre kesici ve transformatör satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK, bir adet ALSZ devre kesici ile bir adet 1000kVA transformatör satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), bir adet 1100-550 V 630 A Alsz Devre Kesici ile bir adet 3300-1100-550 V 1000 kVA Transformatör satın almak için ihale açacak.  

İhale, 13 Şubat 2019 günü, saat 15.00’te; TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Zonguldak adresinde açık ihale usulüyle yapılacak. 

İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olacak. Yerli yükleniciler teslimatları işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim gün içinde; TTK Karadon TİM İş Sahası adresine; yabancı yükleniciler ise, sözleşmede belirtilen teslim limanına, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 gün içinde yapacaklar. 

Teklif edilecek malzemeler için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli; Avrupa Konseyi’nce onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları ile ürünlerin tanıtıcı kataloglarının teklifle birlikte verilmesi gerekecek. 

İhale evrakı TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, Mithatpaşa Mahallesi, 67090, Zonguldak ve TTK, Ankara Misafirhanesi, 7. Cad. (Aşkabat Cad.), 19. Sok., No: 22, Bahçelievler, Ankara adresinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Mithatpaşa Mahallesi, 67090, Zonguldak adresine verilebilecek ya da posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Konsorsiyumların ihaleye teklif vermesine izin verilmeyecek. İhaleye kısmi teklif verilebilecek.