1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK, enerji nakil hattı malzemesi alacak

TTK, enerji nakil hattı malzemesi alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 3 kalem enerji nakil hattı malzemesi satın alacak.Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, ihtiyacı olan 3 kalem enerji...

TTK, enerji nakil hattı malzemesi alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 3 kalem enerji nakil hattı malzemesi satın alacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, ihtiyacı olan 3 kalem enerji nakil hattı malzemesi satın alacağını duyurdu.

İhale, 07.06.2018 tarihinde saat 15:00’da TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek.  İhaleye, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecek. İhale dokümanı, TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından ve TTK Ankara Misafirhanesinden ücretsiz görülebileceği gibi 30 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

Teklifler en geç 07.06.2018 Perşembe günü saat 15.00’a kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olacak. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecekler.

Enerji Günlüğü