1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK hava kapısı yedekleri satın alacak

TTK hava kapısı yedekleri satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 4 kalem hava kapısı yedek parçaları satın almak üzere ihale düzenleyecek. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 4 kalem hava...

TTK hava kapısı yedekleri satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 4 kalem hava kapısı yedek parçaları satın almak üzere ihale düzenleyecek. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 4 kalem hava kapısı yedek parçaları satın almak üzere, açık ihale usulüyle ihale düzenleyecek. 

İhale, 14 Kasım 2018 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Toplantı Salonu, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzeme, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı, Zonguldak adresine, 60 gün içinde teslim edilecek. 

İhale evrakı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde ücretsiz görülebilecek ve 30 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü

Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

İsteklilerin ihale konusu yedek parçalardan işaret lambalarının ATEX sertifikalarını ve hava hortumlarının antistatik özellikte olduğunu gösteren belgeleri teklifle veya teslimatla birlikte ibraz etmeleri gerekiyor. 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif; yerli malı teklif edenlere %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla; tonluk ve 5 tonluk pistonlarda bir bütün olarak değerlendirileceğinden, toplamda en düşük fiyat esasına; diğer kalemlerde ise en düşük fiyat esasına göre belirlenecek ve ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler