1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK Karaelmas Taşkömürü Sahası için rödovans verecek

TTK Karaelmas Taşkömürü Sahası için rödovans verecek

TTK, Üzülmez Müessesesi sınırlarındaki Karaelmas Taşkömürü Sahasını rödovans yöntemiyle 15 yıl işlettirmek için ihale yapacak.

TTK Karaelmas Taşkömürü Sahası için rödovans verecek

Enerji Günlüğü - TTK, Zonguldak’taki Üzülmez Müessesesi sınırlarında kalan Karaelmas Taşkömürü Sahasını rödovans yöntemiyle 15 yıl boyunca işlettirmek için ihale yapacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, Zonguldak ilinde bulunan Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesinin sınırları içinde kalan Karaelmas Taşkömürü Sahasını, rödovans yöntemiyle 15 yıl boyunca işlettirmek için açık usulde ihale yapacak. 

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler de ihaleye katılamayacaklar. 

İhale 15 Ocak 2024 günü, saat 15.00’te yapılacak. İhale şartnamesi TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Merkez, Zonguldak ya da TTK Ankara Misafirhanesi, Bahçelievler Mahallesi, Aşkabat Caddesi, 68. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Çankaya, Ankara adresinde ücretsiz olarak görülebilecek ve aynı adreslerden 1.500 lira karşılığında satın alınabilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar TTK Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Teklif Alma Birimine elden teslim edilmesi ya da belirtilen saatte ulaşmış olacak şekilde iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.