1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK maden direği naklettirecek

TTK maden direği naklettirecek

TTK, çeşitli cins, boy ve çaplarda maden direği nakli için hizmet satın alacak. 

TTK maden direği naklettirecek

Enerji Günlüğü - TTK, çeşitli cins, boy ve çaplarda maden direği nakli için hizmet satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, Karadon Müessesesi’nin ihtiyacı olarak çeşitli cins, boy ve çaplarda, toplam 12.200m3 maden direğinin nakli için hizmet satın almak üzere açık usulde ihale yapacak. 

İhale 06 Temmuz 2020 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Toplantı Salonu, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzemenin, tebligatı izleyen 10 gün içinde başlamak üzere 50 gün içinde; TTK Kömür Havzasına nakledilmesi ve taşıma işinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar bitirilmesi gerekiyor. 

İhale evrakı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No:125, Zonguldak adresinde görülebilecek ve 200 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler, teklif bedelinin en az %3’ü kadar geçici teminat verecekler. 

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler