1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK madenci iş pantolonu ve madenci elbisesi alacak

TTK madenci iş pantolonu ve madenci elbisesi alacak

TTK, madenciler için 3.700 adet iş pantolonu ve 6.375 adet madenci elbisesi satın alacak. 

TTK madenci iş pantolonu ve madenci elbisesi alacak

Enerji Günlüğü - TTK, madenciler için 3.700 adet iş pantolonu ve 6.375 adet madenci elbisesi satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), madenciler için 3.700 adet iş pantolonu ve 6.375 adet takım halinde madenci iş elbisesi satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 18 Kasım 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhale sadece yerli isteklilere açık olacak. İhale konusu pantolonlar ve elbiselerin 75 takvim günü içinde, TTK Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Mithatpaşa Mahallesi, 67090, Zonguldak adresine elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler