TTK martoperfaratör yedekleri alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 56 kalem martoperfaratör yedekleri satın alacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), 56 kalem martoperfaratör...

TTK martoperfaratör yedekleri alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 56 kalem martoperfaratör yedekleri satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), 56 kalem martoperfaratör yedekleri satın almak için ihale yapacak. 

İhale, 24 Ocak 2019 günü, saat 15.00’te; TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde açık ihale usulüyle yapılacak. 

İhale konusu yedek parçalar 90 gün içinde, Zonguldak’ta bulunan TTK Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı’na teslim edilecek. 

İhale evrakı TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, Mithatpaşa Mahallesi, No: 125, Zonguldak ve TTK, Ankara Misafirhanesi, 7. Cad. (Aşkabat Cad.), 19. Sok., No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 30 TL karşılığında temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Mithatpaşa Mahallesi, 67090, Zonguldak adresine verilebilecek ya da posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler