1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK MGM yeraltı elektrik kabloları alacak

TTK MGM yeraltı elektrik kabloları alacak

Enerji Günlüğü – TTK 12 kalem MGM yer altı elektrik kablosu satın alacak.  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi...

TTK MGM yeraltı elektrik kabloları alacak

Enerji Günlüğü - TTK 12 kalem MGM yer altı elektrik kablosu satın alacak.  

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 12 kalem MGM yer altı elektrik kablosu satın almak üzere ihale düzenliyor. 

İhale konusu malzeme, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği, Bülent Ecevit Caddesi. No: 2, Zonguldak adresine, 90 gün içinde teslim edilecek; ancak istisnai olarak tek kat çelik tel zırhlı kablonun teslim süresi 60 gün olacak. 

İhale 10 Eylül 2018 günü, saat 15.00’te; TTK, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde açık ihale usulüyle yapılacak. 

İhale evrakı TTK, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 2, Zonguldak ve TTK, Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cad.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve 150 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç 10 Eylül 2018 günü, saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edilmesi veya iadeli-taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi ile AlSz test sertifikası ve teklif yılı için geçerli olan imal lisansını, teklif dosyasıyla birlikte verecekler.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. 

İhale sadece yerli isteklilere açık olacak ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecekler.

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler