1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK ocak arabası yedekleri alacak

TTK ocak arabası yedekleri alacak

Enerji Günlüğü – Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) 8 bin 400 adet tonluk ve 5 tonluk ocak arabası yedekleri satın alacak.Türkiye Taş Kömürü Kurumu...

TTK ocak arabası yedekleri alacak

Enerji Günlüğü – Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) 8 bin 400 adet tonluk ve 5 tonluk ocak arabası yedekleri satın alacak.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan hizmet alımı için ihale düzenleyeceğini duyurdu. İhale kapsamında tonluk ve 5 tonluk ocak arabası yedekleri alınacak. İhale 10 Nisan 2018 tarihinde saat 15:00’da TTK Satınalma Daire Başkanlığı’nda yapılacak. 

İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. sk. no. 22 Bahçelievler/Ankara adreslerinde görülebilecek ve 30 Türk Lirası karşılığı aynı adreslerden temin edilecek. 

Teklifler, TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilecek. Teslimat ise 90 takvim gününde ve TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarına yapılacak. 

İsteklilerden, teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri isteniyor. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 gün olacak. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecek