1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK pnömatik sehpalı delici tabanca alacak

TTK pnömatik sehpalı delici tabanca alacak

Enerji Günlüğü - Türkiye Taş Kömürü  (TTK) Genel Müdürlüğü 15 adet pnömatik sehpalı delici tabanca (martoperfaratör) alacak.TTK Genel Müdürlüğü,...

TTK pnömatik sehpalı delici tabanca alacak

Enerji Günlüğü - Türkiye Taş Kömürü  (TTK) Genel Müdürlüğü 15 adet pnömatik sehpalı delici tabanca (martoperfaratör) alacak.

TTK Genel Müdürlüğü, ihtiyacı olan bir adet hizmet alımı için ihale düzenleyeceğini duyurdu. İhale kapsamında TTK Genel Müdürlüğü Zonguldak Armutçuk Ereğli ve Üzülmez Taş Kömürü Kurumu İşletme Müesseseleri’ne 15 adet pnömatik sehpalı delici tabanca alınacağını duyurdu. İhale 11 Nisan 2018 tarihinde saat 15:00’da TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı’nda yapılacak.

İhale dökümanı TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ve TTK Ankara Misafirhanesi’nde görülebilecek 30 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunlu. Teslim tarihi işe başlanmasından itibaren 90 takvim günü olacak. İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklif esas alınacak ve yerli mal teklif eden istekliler lehine yüzde 15 fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak en düşük fiyat esasına göre belirlenecek.

Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilecek.

İsteklilerden, teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri isteniyor. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 gün olacak. İhaleye konsorsiyumlar teklif veremeyecek.

Önceki ve Sonraki Haberler