1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK Santrifüj pompa satın alacak

TTK Santrifüj pompa satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK Genel Müdürlüğü 18 adet Santrifüj pompa satın alacak.Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı,...

TTK Santrifüj pompa satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK Genel Müdürlüğü 18 adet Santrifüj pompa satın alacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı, 18 adet Santrifüj pompa satın alacağını duyurdu.

Buna göre ihale, 05.06.2018 tarihinde saat 15:00’da TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığında yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli istekliye yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler ihaleye katılabilecek.

İhale dokümanı TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ve TTK Ankara Misafirhanesi adreslerinde ücretiz görülebilecek ve yine aynı adreslerden 30 TL karşılığında temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu. Teklifler en geç 05.06.2018 Salı günü saat 15.00’a kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olarak belirlendi. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecekler.

Enerji Günlüğü

Önceki ve Sonraki Haberler