1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK tamir ve trafo dönüşüm hizmeti alacak

TTK tamir ve trafo dönüşüm hizmeti alacak

TTK, lokomotif endüvi ekipman tamiri ve trafo dönüşüm hizmeti satın alacak.

TTK tamir ve trafo dönüşüm hizmeti alacak

Enerji Günlüğü - TTK, lokomotif endüvi ekipman tamiri ve trafo dönüşüm hizmeti satın alacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 5 kalem 6-9 ton Eimco akülü lokomotif endüvi ekipmanları tamiri ve şarj redresör trafosu dönüşüm hizmeti satın almak için, açık usulde ihale yapacak. 

İhale konusu hizmete ilişkin malzeme, 60 takvim günü içinde Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi, Elektromekanik İşletme Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

İhale, 15 Nisan 2020 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 30 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler