1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK yangın söndürücü köpük alımı için ihale düzenleyecek

TTK yangın söndürücü köpük alımı için ihale düzenleyecek

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) düzenleyeceği ihale ile 20 bin litre yeraltı kömür yangınlarını söndürücü köpük konsantresi satın alacak. 

TTK yangın söndürücü köpük alımı için ihale düzenleyecek

Enerji Günlüğü - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 1 kalem yeraltı kömür yangınlarını söndürücü köpük konsantresi satın almak istiyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 1 kalem yeraltı kömür yangınlarını söndürücü köpük konsantresi satın almak için açık usulde ihale yapacak. İhale, 12 Aralık 2020 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. İhalede firmalar ihaleye kısmi teklif verebilecek. İhaleyi kazanan firmanın 10 hafta içinde malı teslim etmesi gerekiyor.

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 250 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler