1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK’da ecrimisil bedeli, emlak vergi değerinin %3’ü olacak

TTK’da ecrimisil bedeli, emlak vergi değerinin %3’ü olacak

İşgal edilen TTK mülklerinde ecrimisil tutarı, emlak vergi değerinin en az %3’ü olarak ödenecek.

TTK’da ecrimisil bedeli, emlak vergi değerinin %3’ü olacak

Enerji Günlüğü - İşgal edilen TTK mülklerinde ecrimisil tutarı, emlak vergi değerinin %3’ünden az olamayacak.  

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklik uyarınca Yönetmelikte ecrimisil işlemlerini düzenleyen 71. maddenin ikinci fıkrasına eklenen hükme göre, işgal edilen TTK mülklerinde ecrimisil tutarının emlak vergi değerinin %3’ünden az olamayacak. 

Ecrimisil bedelinin belirlenme yöntemini tarif eden ikinci fıkraya eklenen cümlede işgalin şekli, taşınmazın konumu ve taşınmazdan elde edilen gelir gibi unsurlar itibarıyla asgari ecrimisil tutarının, emlak vergi değerinin yüzde üçünden az olmamak üzere TTK Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunca belirleneceği bildiriliyor.