1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. TÜİK ilk kez hane halkı enerji tüketim verilerini açıkladı

TÜİK ilk kez hane halkı enerji tüketim verilerini açıkladı

2022 yılında Türkiye’de konutlarda en fazla tüketilen enerji kaynağı doğal gaz oldu. Doğal gazın tüketimde yüzde 48,3 paya sahip oldu.

TÜİK ilk kez hane halkı enerji tüketim verilerini açıkladı

Enerji Günlüğü - Türkiye’de 2022 yılında hanelerde en çok tüketilen enerji kaynakları %48,3 ile doğal gaz, %17,1 ile elektrik ve %14,3 ile kömür oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enerjinin ekonomik büyüme ve sosyal gelişme ile ilişkisinin yanı sıra çevreye olan etkilerine yönelik ayrıntılı istatistiklerin derlenmesi amacıyla bir ilk gerçekleştirilerek hanehalkı nihai enerji tüketimleri karşılaştırılabilir ve kapsamlı düzeyde toparlandı. 2022 yılına ait Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim İstatistik verilerine göre, 2022 yılında hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 287 bin 738 terajul olarak gerçekleşti. Hanelerde tüketilen enerji kaynaklarının paylarına göre, nihai enerji tüketiminde %48,3 ile doğal gaz, %17,1 ile elektrik ve %14,3 ile kömür en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Doğal gazın %76,3'ü alan ısıtma, %14,5'i su ısıtma, %9,2'si ise pişirme amaçlı tüketildi. Elektrikte ise kullanım amacına göre aydınlatma ve elektrikli ev aletleri %82,4 ile ilk sırayı alırken, alan soğutma ve su ısıtmanın payları %5,4 olarak gerçekleşti. 

ENERJİNİN %65’İ ISITMA İÇİN TÜKETİLDİ

Hanehalkı toplam nihai enerji tüketimi, kullanım amacına göre incelendiğinde; 2022 yılında alan ısıtma amaçlı tüketim, toplam tüketimin %65,3'ünü oluşturdu. Alan ısıtmadan sonra, sırasıyla aydınlatma ve elektrikli ev aletleri kullanımı %14,1 ile ikinci sırayı, su ısıtma ise %11,9 ile üçüncü sırayı aldı. Pişirme amaçlı tüketim, toplam tüketimin %7,7'si olurken, alan soğutma ve diğer amaçlı tüketimlerin payı ise %0,9 olarak gerçekleşti.

ALAN ISITMADA DOĞAL GAZIN PAYI %56

Doğal gazın alan ısıtmadaki payı %56,4 olurken, su ısıtma ve pişirmedeki payları sırasıyla %58,8 ve %57,5 olarak hesaplandı.  Alan ısıtmada doğal gazı %21,6 ile kömür ve %16,9 ile katı biyokütle izlerken; su ısıtmada doğal gazdan sonra en çok %28,2 ile güneş enerjisi ve %7,8 ile elektrik kullanıldı. Pişirmede ise doğal gazın ardından LPG'nin payı %31,7 ve elektrik enerjisinin payı %8,2 oldu.

 

Önceki ve Sonraki Haberler