1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. JEOTERMAL

  4. Turizm bölgesindeki jeotermal ruhsatları iptal edilecek

Turizm bölgesindeki jeotermal ruhsatları iptal edilecek

Turizm bölgelerinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatları ile jeotermal işletme ruhsatları iptal edilecek; kaynak ve irtifak hakları da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılacak. 

Turizm bölgesindeki jeotermal ruhsatları iptal edilecek

Enerji Günlüğü - Turizm bölgelerinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatları ile jeotermal işletme ruhsatları iptal edilecek; kaynak ve irtifak hakları da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılacak. 

18 Temmuz 2021 tarihli ve 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Kanunun 23. Maddesi uyarınca; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda, turizm bölgesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde bulunan taşınmazlardaki jeotermal kaynak arama ruhsatları ile jeotermal tesislerle ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. 

TURİZM ALANLARINDAKİ ARAMA RUHSATLARI İPTAL EDİLECEK

Buna göre bugüne kadar kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde bulunan ve tasarruf hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen taşınmazlar üzerinde alınan arama ruhsatları, Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine ruhsatı veren idare tarafından iptal edilecek. 

Bu durumda ruhsat ve yatırım giderleri, iptal tarihindeki gerçek karşılığı üzerinden hesaplanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden ödenecek.

İŞLETME RUHSATLARI VE KAZANILMIŞ HAKLAR KAMULAŞTIRILACAK

İşletme ruhsatları dolayısıyla edinilen kaynak ve irtifak hakları da, turizm yatırımları gerçekleştirmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırılacak. Kamulaştırma bedeli, yapılan harcamaların güncel değeri ile sınırlı tutulacak ve bu durumdaki işletme ruhsatı ile bu ruhsata bağlı yatırım ve faaliyetlere ilişkin izin ve kiralamalar da yine iptal edilecek.

Yeni düzenleme kapsamında jeotermal tesis yatırımcısının her türlü gideri ile haklarının ödenmesinde sulh usulü öncelikli olarak uygulanacak. Sulh usulünün yerine getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı komisyon kurmaya ve gerekli her türlü iş ve işlemi yapmaya yetkili olacak. 

01 TEMMUZ ÖNCESİ KABUL ALAN TESİSLER İSTİSNA OLACAK

01 Temmuz 2021 tarihinden önce kabulü yapılmış ve/veya faaliyete geçmiş olan jeotermal kaynağa dayalı tesisler, yeni düzenlemenin kapsamı dışında tutulacaklar. 

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler